Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

PKP

 Novice

 O projektu

Na Univerzi v Mariboru se je v letu 2015 izvajalo 78 projektov, v katerih so študenti pridobivali praktične izkušnje, znanja in splošne ter delovno-specifične kompetence. Reševanja praktičnih izzivov so se lotili ob podpori mentorjev iz univerze in delovnega okolja. Manjši raziskovalni projekti in študije primera so bili praktično naravnani in zajemali reševanje aktualne potrebe ali problema v gospodarstvu in širše. Namen projektov je bil študentom omogočiti lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.​


Spletna stran Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije - pregled vseh projektov PKP:
pkp.sklad-kadri.si

 Stik

+386 2 23 55 300​
​​
Univerza v Mariboru
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Slomškov trg 15
2000 Maribor
2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.