Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Opis projekta

Univerza v Mariboru je v letu 2015 preko projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja v razvojne in inovacijske aktivnosti vključila več kot 650 študentov in jim s tem omogočila lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

​Razpis za sofinanciranje tovrstnih projektov se je izvedel že drugo leto zapored pod koordinacijo Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (več na tej povezavi).

Namen projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov omogočiti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov. Projekti se izvajajo v partnerstvu Univerze (pod nosilstvom 14 fakultet) z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere študenti razvijajo inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence za boljšo zaposljivost. 

Vsak projekt vključuje najmanj 3 in največ 10 študentov visokošolskega študija ter vsaj enega pedagoškega in vsaj enega delovnega mentorja iz podjetja, lahko pa se vključi tudi delovni mentor iz organizacij z gospodarskega ali družbenega področja.


Predstavitev vseh 78 projektov na Univerzi v Mariboru

Spoznajte izkušnje sodelujočih študentov pri projektih:
Način uvedbe pametnih števcev za odčitavanje dejanske porabe pitne vode
Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2)

​​

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.