Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksAvtonomni-mobilni-solarni-sistem-za-proizvodnjo-električne-energije

Fakulteta za energetiko

Avtonomni mobilni solarni sistem za proizvodnjo električne energije

PEDAGOŠKI MENTORJI
iz. prof. dr. Miralem Hadžiselimović (FE UM), prof. dr. Matjaž Šraml (FGPA UM), doc. dr. Tjaša Ivanc (PF UM)
DELOVNI MENTORJI
dr. Anton Habjanič (TehnoCenter UM d.o.o.), Miran Kopinč (Vrata Deržič, Deržič Rudolf s.p.)
ŠTUDENTIDomen Kavšek (FE UM), Blaž Knavs (FE UM), Andrej Kišek (FE UM), Aljaž Knavs (FE UM), Boštjan Čas (FGPA UM), Matej Slatinek (PF UM), Nika Fanedl (PF UM), Denis Rogan (EPF UM), Samo Pušnik (EPF UM)
TRAJANJE1. 2. 2015 – 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
26.400 EUR

V projektu so aktivno sodelovali pedagoški mentorji iz različnih akademskih disciplin, delovni mentorji iz partnerskih gospodarskih družb ter študentje iz različnih študijskih področij in fakultet znotraj Univerze v Mariboru.

Ideja, ki nas je vodila k izvajanju projekta, je temeljila na zavedanju, da energetska neodvisnost predstavlja enega izmed ključnih izzivov Slovenije in Evropske unije. Tako smo si, kot osnovni cilj projekta, zadali izdelek, ki bi lahko pomembno prispeval k zagotavljanju električne energije na okolju prijazen način, še posebej na območjih, kjer zaradi okoljske zakonodaje rešitve z dodatnim izpustom CO2 niso dovoljene.

Avtonomni mobilni solarni sistem za proizvodnjo električne energije (v nadaljnjem besedilu: mobilni sistem) tako predstavlja študijo izvedbe sistema, ki je sestavljen iz kovinske konstrukcije na kolesih (prikolica), sistema zložljivih solarnih modulov s pripadajočim regulatorjem polnjenja in sistemom za shranjevanje energije (akumulatorjem).

Študentje so pri aktivnostih na projektu preučevali dosedanje potrebe uporabnikov mobilnih sistemov in specifike njihovih porabnikov električne energije. Smiselnost mobilnega sistema je namreč v zagotovitvi avtonomnega vira električne energije porabnikom električne energije na območjih, kjer je dostop do električne energije iz drugih virov začasno ali trajno otežen ali nemogoč. Z usmeritvami pedagoških mentorjev je interdisciplinarna skupina študentov pripravila študijo za izdelavo mobilnega sistema, z delovnim mentorjem iz podjetja Vrata Deržič, Rudolf Deržič s.p., pa se je po zaključku projekta postavil nov izziv, ki vključuje potrditev ustreznosti študije z realizacijo izdelave prototipa mobilnega sistema.

Poleg sodelujočega partnerskega podjetja Vrata Deržič s.p., je na projektu sodelovalo tudi podjetje TehnoCenter UM d.o.o. Delovni mentor iz pisarne za prenos tehnologij je na projektu nudil strokovno pomoč in usmeritve študentom pri izvedbi tržne analize za potrebo vstopa mobilnega sistema na trg za različne segmente uporabnikov.

Zasnova in izdelava mobilnega sistema je za vključene na projektu predstavljala soočanje z novimi področji, saj so morali študentje pregledati tudi zakonodajo s področja homologacije mobilnega sistema (prikolice) ter področne zakonodaje v specifičnih segmentih uporabe mobilnega sistema (npr. mikroelektrarne, namakalni sistemi).

Priložnosti mobilnega sistema za uspešnost na tržišču se kažejo v vsestranski uporabi, saj se lahko mobilni sistem uporablja za napajanje različnih električnih porabnikov, bodisi samostojno ali v kombinaciji z drugimi (klasičnimi) mobilnimi sistemi. Z vidika tehničnih rešitev so študentje iz razpoložljivih komponent na trgu (fotovoltaični moduli, prikolice, baterije, elektronske komponente, DC-DC in DC-AC pretvorniki) izbrali smiselno kombinacijo, s katero bo mogoče izdelati jedro mobilnega sistema in predlagane razširitve, ki bodo tvorile družino izdelkov (jedro mobilnega sistema se definira po trajni moči in velikosti baterij npr. 1kW/10kWh).

S stroškovnega vidika se je, kot eden od predvidenih rezultatov projekta, izvedla tudi analiza cenovne konkurenčnosti in možnosti prodaje mobilnega sistema na lokalnih, regionalnih in svetovnih trgih, pri čemer se je upoštevalo tudi možnosti subvencioniranega nakupa izdelka (proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije).

Osnovni cilji projekta, katere smo dosegli s sinergijskim delovanjem študentov, pedagoških ter delovnih mentorjev, so torej bili:

  • zasnova in izdelava študije prototipa mobilnega sistema ter potrditev tehnične izvedljivosti mobilnega sistema v skladnosti z veljavno zakonodajo;

  • študija rentabilnosti nakupa mobilnega sistema in priprava specifikacij mobilnega sistema za posamezne segmente uporabnikov;

  • analiza potreb in navad posameznih segmentov uporabnikov;

  • pridobitev praktičnih znanj študentov z njihovim vključevanjem v projekte z gospodarskimi partnerji.

Sodelujoči partner na projektu, podjetje Vrata Deržič, Rudolf Deržič s.p., je s pomočjo kreativnega dela študentov pridobilo koristen know-how za morebitno nadaljevanje razvoja avtonomnega mobilnega solarnega sistema za proizvodnjo električne energije, ki bi za podjetje lahko pomenil pomemben razvojni mejnik in s tem vstop na nove trge. Z vključevanjem interdisciplinarne skupine študentov in mentorjev, končni rezultat kreativnega dela omogoča visoko stopnjo zanesljivosti informacij in posledične pravilnosti odločitev v procesu nadaljnjega razvoja in priprave poslovnega modela za komercializacijo avtonomnega mobilnega sistema solarne električne energije.

Z izdelavo prototipa mobilnega sistema se bodo lahko dopolnili tudi že obstoječi sistemi v parku obnovljivih virov na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, s čimer se bodo študentom nedvomno omogočile večje možnosti za raziskovalno delo v času študijskega izobraževanja.


Fiksni sistem F 2300 – v zloženen načinu

FE_Avtonomni1.png


Fiksni sistem F 2300 – v odprtem načinu

FE_Avtonomni2.png


Ogrodje sledilega sistema S3200

FE_Avtonomni3.png


Modularni prikaz mobilnega sistema

FE_Avtonomni4.png


2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.