Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksDodajanje-novih-prodajnih-poti-in-uvedba-nove-tehnologije-označevanja-pošiljk

Fakulteta za logistiko

Dodajanje novih prodajnih poti in uvedba nove tehnologije označevanja pošiljk

PEDAGOŠKI MENTORJI
dr. Brigita Gajšek (FL UM), izr. prof. dr. Borut Milfelner (EPF UM), doc. dr. Aleš Zamuda (FERI UM), dr. Jasmin Kaljun (FS UM)
DELOVNI MENTORJI
Simona Bračko (Reca d.o.o.)
ŠTUDENTIRok Vidovič (FS UM), Anja Hribernik (EPF UM), Klemen Grobin (FL UM), Igor Grofelnik (FL UM), Davor Kaluža (FL UM), Vid Dominik Hedl (FS UM), Mitja Šantl (FERI UM), Patricija Teršar (FL UM), Sebastijan Štraus (FERI UM), Maša Vižintin (EPF UM)
TRAJANJE1. 3. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
22.250 EUR


K zasnovi in izvajanju projekta »Dodajanje novih prodajnih poti in uvedba nove tehnologije označevanja pošiljk« so družno pristopili podjetje RECA d.o.o., Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

 Delovni sestanek projektne skupine v podjetju Reca v Mariboru
FL_Dodajanje_novih_1.png 

Del praktičnega dela se je izvajalo v podjetju RECA – Pesnica pri Mariboru, v podjetju Palfinger - Maribor in v podjetju Kellner & Kunz - Wels, Avstrija.

Posnetek stanja v podjetju Kellner & Kunz v Welsu, v Avstriji

FL_Dodajanje_novih_2.png

Opis problematike, ki smo jo v času trajanja projekta reševali: »V podjetju RECA d.o.o. tržijo storitve trženja pritrdilnih elementov, orodij, potrošnega materiala le preko komercialistov na terenu. Opažajo, da takšno poslovanje slabša odzivnost do strank, fleksibilnost prilagajanja ponudbe povpraševanju in niža kakovost ter viša ceno storitev strankam. Dodatno opažajo, da komercialisti niso vedno prisotni pri strankah, prodaja na drobno za končne kupce se ne izvaja, spletna prodaja ni na voljo, itd. V podjetju se zavedajo da bi vsaka sprememba na prodajnih poteh vplivala na logistični sistem, preko katerega strankam dostavljajo blago. Želijo si, da nove prodajne poti ne bi povečale potrebe po logističnih virih, ampak da bi povečali izkoriščenost obstoječih. V podjetju predpostavljajo, da bi nove prodajne poti povečale obseg poslovanja, dodale nova delovna mesta, povzročile uvajanje novih (zelenih) tehnologij ipd. Ker se v podjetju zbirajo znanja in izkušnje iz vitke logistike, vidijo potencial tudi na področju trženja svetovanja. Nove prodajne poti bodo zahtevale prenovo logistične platforme in pohitritev pošiljk. Potreben je razmislek o prednostih/slabostih trenutnega označevanja transportno logističnih enot. Podjetje je odprto za predloge, ki bi morali izboljšati trenutne lastnosti materialnega toka in dodajati novo vrednost za njihove stranke.«

Glede na podano problematiko, smo si pred začetkom izvajanja projekta zadali naslednje cilje:

  • definirati model enotne logistične platforme za podporo prodajnim in marketinškim aktivnostim;
  • določiti eno ali več za podjetje Reca primernih prodajnih poti;
  • pripraviti projekt dodajanja prodajnih poti (ene ali več) obstoječemu načinu trženja in uvedbe novega načina označevanja pošiljk;
  • pridobitev novih znanj s strani študentov;
  • povezati se med fakultetami in ustvariti močan temelj bodočemu sodelovanju.

V projektu je bilo ustvarjeno inovativno delovno okolje. Ciljno so se povezovali strokovnjaki s področja logistike, računalništva, ekonomsko poslovnih ved in strojništva, ki so izpostavljeno problematiko celovito obdelali ob podpori strokovnjakov iz podjetja Reca. Inovativne storitve, ki jih trži podjetje Reca, zahtevajo tudi inovativno storitev trženja, ki je ni mogoče prenesti iz okolja drugih podjetij. Inovativno je bilo tudi kreiranje enotne logistične platforme za obstoječega in enega ali več novih tržnih kanalov, ker to ni običajna praksa.

Arhitektura programske rešitve

FL_Dodajanje_novih_3.png

Kot rezultat projekta je nastal model enotne logistične platforme za podporo prodajnim in marketinškim aktivnostim. Podjetje je prejelo kritično oceno obstoječe prodajne poti, oceno spletne prodaje v nastajanju, elektronski katalog blaga na osnovi premišljenih parametrov, ki določajo posamezno enoto v blagovnem toku, in priporočila za trženje v prihodnosti. Izdelana je bila aplikacija za sledenje pošiljk na osnovi QR kode. Študentje so pridobili številne nove generične in poklicno-specifične kompetence.

Uporabniški vmesnik za izbiro želenega opravila

FL_Dodajanje_novih_4.png

Uporabniški vmesnik za informiranje o podatkih paketa 

FL_Dodajanje_novih_5.png

Korak postopka generiranja QR kode

FL_Dodajanje_novih_6.png

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.