Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksIskanje-in-načrtovanje-objektnih-programskih-rešitev

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Iskanje in načrtovanje objektnih programskih rešitev

PEDAGOŠKI MENTORJI
izr. prof. Klavdij Logožar (EPF UM), doc. dr. Janja Kristl (FKBV UM)
DELOVNI MENTORJI
mag. Jure Verhovnik (IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva), Sandi Vidovič (U2G d.o.o.)
ŠTUDENTITilen Mlinar (FERI UM), Alijana Pintar (EPF UM), Matej Bračič (FS UM), Aljaž Štraser (FERI UM), Matej Matic Murenc (EPF UM), Anamarija Povh (FGPA UM), Špela Pertinač (FKBV UM), Monika Strauss (EPF UM), Rok Avberšek (FERI UM), Janez Bračič (EPF UM)
TRAJANJE1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
28.560 EUR

Projekt je bil plod sodelovanja med visokotehnološkim start-up podjetjem U2G d.o.o, Inštitutom za raziskovanje podjetništva (IRP) ter Univerzo v Mariboru (Ekonomsko-poslovna fakulteta in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede). V projekt, ki se je ukvarjal s problemom načrtovanja, razvoja in ovrednotenja novih pristopov za učinkovitejši in uspešnejši razvoj računalniških rešitev uporabljenih v procesu razvijanja spletne aplikacija Sportwip, je bilo aktivno vključenih kar deset študentov z različnih mariborskih fakultet. Ti so se pod taktirko dveh delovnih in dveh pedagoškim mentorjev skozi projekt srečevali z realnim dogajanjem v dinamičnem poslovnem okolju in z delom na projektu pridobili pomembne delovne izkušnje, ki jim bodo koristile pri bodočem zaposlovanju. Delo na projektu je temeljilo na analitičnem pristopu in interdisciplinarnosti, večina aktivnosti pa se je izvajala neposredno v realnem delovnem okolju, kar je študentom pomenilo še dodatne možnosti za razvoj lastnih sposobnosti in kompetenc, razvoj njihovega kreativnega mišljenja ter jih motiviralo za nadaljnje delo. Rezultati so podlaga za učinkovitejši, ekonomični in uspešnejši razvoj računalniških rešitev uporabljenih v procesu razvijanja že omenjene spletne aplikacije.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.