Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksIzdelava-modela-za-prikaz-delovanja-APS-sistema-na-testnih-podatkih-obravnavanega-podjetja

Fakulteta za logistiko

Izdelava modela za prikaz delovanja APS sistema na testnih podatkih obravnavanega podjetja

PEDAGOŠKI MENTORJI
dr. Brigita Gajšek (FL UM), prof. dr. Jurij Kovač (FERI UM), doc. dr. Aleš Zamuda (FERI UM), Uroš Kramar (FL UM)
DELOVNI MENTORJI
Tomaž Grabnar (INEA d.o.o.), mag. Simona Rataj (Gospodarska zbornica Slovenije)
ŠTUDENTI Tjaša Ceplak (FL UM), David Pandel (FERI UM), Dario Horvat (FERI UM), Primož Antolič (FL UM), Mihael Kurnik (FOV UM), Damjan Jelenko (FERI UM), Matej Ivanek (FL UM), Tilen Markun (FOV UM), Saša Pacek (FL UM), Aleš Hriberšek (FERI UM)
TRAJANJE 1. 3. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
23.800 EUR

K zasnovi in izvajanju projekta so družno pristopili podjetje INEA - Informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Del praktičnega dela se je izvajal tudi v podjetju Monting SK iz Laškega in v podjetju INEA iz Ljubljane.

Delovni sestanek projektne skupine v podjetju INEA v Ljubljana
FL_Izdelava_modela_1.png 

V projektu se je ukvarjalo s prehodom poljubnega podjetja od ročnega/klasičnega planiranja ter terminiranja na uporabo naprednega sistema planiranja (APS) in njegove računalniške podpore. Sodobna organizacija dela v gospodarskih družbah zahteva čim krajše pretočne čase ob čim manjših zalogah, čim večji prilagodljivosti zahtevam kupcev ter učinkovito usklajevanje aktivnosti razpršenih virov. V praksi se za namene planiranja in terminiranja najpogosteje uporabljajo popolnoma ročni načini in sistemi hierarhičnega planiranja proizvodnih virov, ki pa prej omenjenim zahtevam slabo zadoščajo. Delo planerjev je posledično stresno, nadure in napake so pogoste. Kljub temu, da priznavajo prednosti uvedbe naprednega sistema planiranja, se podjetja težko in redko odločajo za uvajanje sodobnih orodij za planiranje in izkoriščanje pozitivnih učinkov njihove uporabe.

Podjetje INEA je podjetje z ekipo svetovalcev in specialistov za orodje Preactor, ki nudi vrhunske storitve in uvedbo enega najbolj celovitih sistemov za podporo terminiranju v proizvodnih podjetjih. S projektom se je ustvarilo podlage za lažje odločanje podjetij glede nakupa, implementacije in eksploatacije APS. Kot rezultat je nastal model za prikaz delovanja APS na testnih podatkih izbranega podjetja Monting SK, izpopolnil se je obstoječi model izračuna ROI za tovrstne projekte z dodanimi še neupoštevanimi vidiki, prenovil se je pristop k projektom seznanjanja podjetij strank s koristmi, ki bi jih pridobili z uvedbo naprednega sistema planiranja. Rezultati so uporabni za podjetje Monting SK, podjetje INEA, študente, fakultete in širše gospodarsko okolje.


Mnenja partnerjev o sodelovanju na projektu

FL_Izdelava_modela_2.png

FL_Izdelava_modela_3.png 
 FL_Izdelava_modela_4.png
GZS je usmerila študente pri izdelavi gradiv za diseminacijo rezultatov podjetjem za namen pospeševanja uvajanja sodobnih orodij in koriščenja pozitivnih učinkov.

Delovni sestanek projektne skupine na GZS v Ljubljani
FL_Izdelava_modela_5.png

Cilji projekta so bili realizirani v obliki:

  • modela za prikaz delovanja APS sistema na testnih podatkih podjetja Monting SK,
  • izpopolnjenega obstoječega modela izračuna ROI za projekte uvajanja APS z dodanimi še neupoštevanimi vidiki,
  • prenovljenega pristopa k projektom seznanjanja podjetij strank s koristmi, ki bi jih pridobili z uvedbo naprednega sistema planiranja,
  • gradiva za diseminacijo rezultatov članom GZS (MS PP prezentacija, zloženka).

Planska tabla v Preactorju s podatki iz prakse (prikaz osnovnih podatkov za delovni nalog)
FL_Izdelava_modela_6.png

Zloženka za promocijo APS
FL_Izdelava_modela_7.png

FL_Izdelava_modela_9.png 

Aktivnosti po zaključku projekta se nadaljujejo na GZS, v podjetju INEA in na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Za jesen 2015 se načrtuje vsaj ena predstavitev primera sodelovanja med gospodarskimi družbami, študenti in fakultetami in predstavitev APS sistemov za potrebe seznanjanja proizvodnih podjetij na izbranem dogodku po izboru GZS. Prizadevamo si, da bi prišlo do natisa zloženke »Izboljšajte planiranje vaše proizvodnje – uporabite napredni sistem planiranja«.

Vsekakor so ogromne priložnosti na dodatnem izpopolnjevanju modela izračuna ROI za projekte implementacije APS v sodelovanju s podjetjem INEA. To področje zahteva veliko inovativnosti, kreativnosti in izkušenj od svetovalcev. Področje je skromno pokrito tudi v znanstveni literaturi.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.