Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksIzdelava-tujejezičnih-gradiv-za-pomoč-pri-vodenju-jezikovno-mešanih-turističnih-skupin---TURGRAD

Filozofska fakulteta

Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin - TURGRAD

PEDAGOŠKI MENTORJI
doc. dr. Tomaž Onič (FF UM), izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir (FF UM), doc. dr. Igor Pesek (FNM UM)
DELOVNI MENTORJI
Milan Sajko (Sajko Turizem d.o.o.)
ŠTUDENTITimotej Slekovec (FF UM), David Hazemali (FF UM), Nika Vaupotič (FF UM), Katarina Tibaut (FF UM), Peter Žnuderl (FNM UM), Barbara Melanšek (FF UM), Ina Lasbaher (FF UM), Marin Pavlin (FF UM), Urša Marinšek (FF UM)
TRAJANJE1. 3. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
20.450 EUR

Turizem v Sloveniji predstavlja pomembno gospodarsko panogo. V zadnjih dveh desetletjih narašča receptivni turizem, v žargonu imenovan »incoming« (tuji gostje, ki so uporabniki turističnih storitev v Sloveniji). To področje ponuja široke možnosti bogatenja ponudbe ter sodelovanje gospodarskih in negospodarskih deležnikov. Na slovenskem trgu je za to dejavnost še veliko možnosti, ki zahtevajo hkrati izkušene in inovativne pristope. Zato smo se odločili, da v okviru projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja 2 – TURGRAD« izvedemo nekaj dejavnosti v tej smeri.

Ključna prednost te tržne niše je ta, da so ciljni gostje že v Sloveniji, kar turističnemu podjetju olajša izvedbo, potnikom pa odločitev za udeležbo na izletu. Gostje, ki se prijavijo na tak razpisan izlet, so govorci različnih jezikov, kar z vidika vodenja predstavlja težavo. V takih primerih se lahko vodenje izvaja v enem od jezikov, ki ga govori največ potnikov, drugim pa se za pomoč pri razumevanju ponudi pisno gradivo.

V projektu smo tako združili realno potrebo po večjezičnem gradivu za vodenje in razlago turističnih znamenitosti v takih primerih, poslovno priložnost razvoja oz. neposrednega izboljšanja receptivne ponudbe ter možnosti, ki jih turizmu ob tem nudi stroka, torej študenti in mentorji, ki so vključeni v ustrezne izobraževalne programe.

Podjetje Sajko Turizem, d.o.o. je v sodelovanju s člani projektne skupine tako razvilo ponudbo enodnevnih izletov za tuje goste, ki iz različnih razlogov že kratkotrajno bivajo v Sloveniji (poslovneži, uporabniki kopališkega, pohodniškega turizma itd.), ki jo je opremilo z možnostjo razlage kulturnozgodovinskih znamenitosti v dveh jezikih (poleg slovenskega). S tem sta univerzitetno okolje in izbrano turistično podjetje združila moči in v kakovostnem sodelovanju prispevala k neposredni uresničitvi skupnega cilja tega projekta.

Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo na telefonski številki (02) 22 93 773 ali preko elektronskega naslova: projekti.ff@um.si.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.