Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksKreativna-komunikacija-z-javnostjo-in-njeni-učinki

Filozofska fakulteta

Kreativna komunikacija z javnostjo in njeni učinki

PEDAGOŠKI MENTORJI
doc. dr. Marko Hölbl (FERI UM), Jaka Polutnik (FERI UM), doc. dr. Sara Tement (FF UM), doc. dr. Suzana Žilič Fišer (FERI UM)
DELOVNI MENTORJI
Mateja Bečela (SPEM Kreativna komunikacija, d.o.o.)
ŠTUDENTIStaša Čurman (FF UM), Ana Milovan (FERI UM), Sara Plohl (FERI UM), Ana Krmek (FERI UM), Jan Ficko (FERI UM), Jan Dolar (FERI UM), Nina Kodrič (FERI UM), Klemen Krulec (FERI UM), Katja Pucko (FF UM)
TRAJANJE1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
26.700 EUR


Projekt se je osredotočal na komunikacijske strategije, s katerimi se je želelo pritegniti čim večje število obiskovalcev na mesečne dogodke in osveščati javnost glede omenjenih dogodkov. Pri tem se je v praksi preizkušalo različne strategije komuniciranja ter ugotavljalo, katere strategije so za dane okoliščine najprimernejše. Takšen pristop smo lahko izvedli zaradi rednih mesečnih dogodkov, kjer smo lahko sproti neposredno preverjali rezultate in iskali možne rešitve, kako strategije komuniciranja dopolniti in jih tako optimizirati glede na znane dejavnike.

Manjši dogodki, ki ponujajo alternativne vsebine, širši javnosti niso blizu in jih ne poznajo. Omejena sredstva prepogosto pomenijo manjše pojavljanje dogodkov v javnosti, s tem pa anonimizacijo dogodka. Problem pritegnitve obiskovalcev se tako zgolj povečuje, saj manjše občinstvo pomeni manj zanimanja potencialnih sponzorjev, donatorjev in investitorjev, s tem pa se znajdemo v začaranem krogu, iz katerega je težko najti izhod.

Po drugi strani je ciljna populacija predvsem mlajša generacija, sestavljena iz študentov in dijakov, ter filmski navdušenci. Predvsem mladi imajo danes svoje navade, ki se izredno hitro spreminjajo. Nagovarjanje mladih se razlikuje od ustaljenih praks, zaradi česar je projekt zanimiv tudi za podjetje, ki bo na ta način dobilo delni vpogled v nagovarjanje mladih in rezultate koristilo ob morebitnih podobnih projektih v prihodnje.

Iskanje različnih možnosti, kako z omejenimi sredstvi priti v stik z javnostjo in jih dovolj motivirati za udeležbo na dogodkih, je glavni namen tega projekta. Izkoriščanje alternativnih oblik komuniciranja, različnih alternativnih kanalov širjenja sporočil in dostop do širše javnost brez množičnih medijev predstavlja svojevrsten izziv, ki ni sam po sebi zadosten ali zagotavlja primerne rezultate. Priprava strategij komuniciranja, ki v zadostni meri kombinira različne pristope in jih postopoma dodaja, hkrati pa preverja učinke in na njihovi podlagi uvaja ustrezne korekture, je glavni namen tega projekta.

Kot končni rezultat preverjanja strategij komuniciranja smo postavili povečan obseg obiskovalcev na mesečnem dogodku. Glede na to, da smo uspeli periodično povečati število obiskovalcev iz obdobja pred projektom do zadnje projekcije za več kot 200% (pred projektom je bilo število obiskovalcev 25, zadnjih dogodkov se je udeležilo približno 80 obiskovalcev), bi projekt lahko ocenili kot uspešen. Še bolj kot samo uspešnost strategij komuniciranja velja kot uspeh projekta izpostaviti pridobljeno praktično znanje in izkušnje študentov, ki so izjemno napredovali od prvih poskusov udejanjanja strategij komuniciranja do samostojnega dela pri zadnjih dogodkih. Pridobivanje takšnih mehkih veščin in delovanje v izredno nestanovitnem področju, kot je komuniciranje z javnostjo, je svojevrsten uspeh, ki jim bo zagotovo zelo koristil v njihovih bodočih karierah.

Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo na telefonski številki (02) 22 93 773 ali preko elektronskega naslova: projekti.ff@um.si.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.