Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksMožnost-izkoristka-vode-iz-drenažnih-kanalov-za-energetsko-izrabo

Fakulteta za energetiko

Možnost izkoristka vode iz drenažnih kanalov za energetsko izrabo

PEDAGOŠKI MENTORJI
doc. dr. Gorazd Hren (FE UM), prof. dr. Andrej Predin (FE UM), doc. dr. Andrej Ivanič (FGPA UM)
DELOVNI MENTORJI
Boštjan Krajnc (Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško), Anton Vetrih (INFRA d.o.o.)
ŠTUDENTI Marko Pezdevšek (FE UM),  Igor Ščuri (FE UM), Damjan Vetrih Lapornik (FGPA UM), Matic Habinc (FE UM), Andrej Jug (FE UM), Tomi Kresnik (FGPA UM)
TRAJANJE1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
19.920 EUR

Pri izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca so sestavni deli akumulacijskega bazena visokovodni nasipi, tesnjeni z tesnilno zaveso. Na zaledni strani je izgrajen drenažni kanal v katerega se stekajo zaledne vode Gornjega in Dolnjega Brezovškega polja z zaledjem in Kolarjev potok. Drenažni kanal je dolžine 3 km in ima stalni pretok vode. Voda iz drenažnega kanala se steka v reko Savo pod  HE Blanca. V sklopu monitoringa se izvajajo tudi meritve pretokov vode v drenažnem kanalu. Na podlagi do sedaj opravljenih meritev je to zaledna voda. Na opisanem drenažnem kanalu smo videli neizkoriščen potencial, ki so ga študenti v okviru projekta raziskali in ugotovili možnosti za okolju prijazno izkoriščenost.

FE Možnost izkoristka vode 1.jpg FE Možnost izkoristka vode 2.jpg

FE Možnost izkoristka vode 3.jpg FE Možnost izkoristka vode 4.jpg

V sklopu projekta so se obdelali podatki z do sedaj izvedenim monitoringom in se izvedle dodatne meritve. Na podlagi podatkov o količini in nihanju pretoka, okoljskimi danostmi in ekonomsko upravičenostjo so se preverile možnosti izrabe vode v najrazličnejše namene. Možnosti je kar nekaj, od izrabe v kmetijstvu, turizmu, sonaravnih ureditev z raznimi atrakcijami, in prvenstveno izrabe v energetske namene, saj je tok vode po dosedanjih meritvah sorazmeroma stalen. Kanal je prosto dostopen, omejen na vsaki strani, na eni z nasipom akumulacijskega bazena HE Blanca in na drugem s cesto za vzdrževanje. Ob kanalu je tudi vrtina s stalnim dotokom vode ter čistilna naprava, iz katere se prečiščena, a obarvana, voda, steka v akumulacijski bazen in ne v kanal.

Osnovni cilj je bil povezovanje podjetij s študenti in delom na terenu ter omogočiti sodelovanje skupine ljudi pri pilotnem projektu, ki zagotovo vodi v podobne projekte na drugih podobnih objektih v državi. Sodelovanje je bilo priložnost za študente, da obogatijo svoje znanje z izkušnjami na terenu in hkrati pokažejo svoje znanje in inovativno razmišljanje. Projekt je omogočil veliko možnosti inovativnega pristopa. Možnosti izrabe dodatnih virov energije za porabo, razvoj turizma ter atrakcijski tok na iztoku so samo nekatere izmed mnogih. Raziskali smo možnosti umestitve v prostor z vsemi okoljskimi omejitvami in omilitvenimi ukrepi ter preverili ekonomsko upravičenost idej.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.