Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksPriprava-projekta-postavitve-parka-bionskih-energetskih-tehnologij

Fakulteta za energetiko

Priprava projekta postavitve parka bionskih energetskih tehnologij

PEDAGOŠKI MENTORJI
dr. Matej Fike (FE UM), prof. dr. Črtomir Rozman (FKBV UM)
DELOVNI MENTORJI
dr. Janez Petek (STENG - Nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o.), Janko Uršič (Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina)
ŠTUDENTIMiha Jereb (FE UM), Uroš Krošelj (FE UM), Mitja Gričar (FE UM), Gregor Rojs (FKBV UM), Marko Pešić (FE UM), Jure Čeh (FE UM), Smajl Halilović (FE UM), Larisa Šoštarič (FKBV UM), Matej Ban (FE UM)
TRAJANJE1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
26.400 EUR

Področje bionike predstavlja še izrazito nerazvito novo razvijajočo se disciplino. Še posebej omenjeno velja za področje energetske bionike. Potrebno je okrepiti področje bionike in prisostvovati k razvoju te discipline, ki ponuja številne razvojne priložnosti. Narava je skozi evolucijo zasnovala najoptimalnejše rešitve in lahko ponudi navdih pri oblikovanju tehničnih rešitev. Razvoj energetike gre v smer oblikovanja čim bolj učinkovitih čistih tehnologij. Optimalne rešitve se lahko razvijejo po vzorih iz narave. Prav tako veliko vrednost pridobivajo micro energetske naprave za energetsko samozadostnost. Od bodočih generacij študentov se pričakuje določena stopnja inovativnosti in sveže ideje za krepitev gospodarstva. Prav s takimi projekti se krepijo sodelovanja med akademsko in gospodarsko sfero. S projektom smo želeli omogočiti razvoj nove dodane vrednosti skozi posnemanje rešitev iz narave. Namen projekta je bila seznanitev študentov s področjem bionike in predstavitev možnosti oblikovanja novih energetskih rešitev z uporabo bionike. Prav tako so se seznanili z potencialnimi rešitvami iz narave za rešitev tehničnih problemov.

Cilji projekta so bili:

  • seznaniti študente s področjem energetske bionike,

  • prikazati uporabno vrednost bionike pri snovanju novih energetskih in okoljskih rešitev,

  • seznanitev z rešitvami iz narave in potencialno možnostjo uporabe,

  • novi potencialni izumi po bionskih načelih za snovanje tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije,

  • novi potencialni izumi po bionskih načelih za snovanje tehnologij za zmanjšanje vplivov na okolje in povečanje energetske učinkovitosti,

  • izdelava projektne dokumentacije za postavitev parka energetskih bionskih tehnologij,

  • uporaba inovativnih tehnik pri brainstormingu za ideje oblikovanja parka in inovativne oblike predstavitvenih tabel,

  • izbor obstoječih in potencialnih energetskih bionskih inovacij in njihova predstavitev,

  • vzbuditi kreativnost med študenti po snovanju novih izumov in možno dolgoročno sodelovanje pri nadaljnji postavitvi parka.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.