Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksRazvoj-sol-gel-površinsko-modificiranih-membran-za-odstranjevanje-ionov-težkih-kovin-iz-vode

Fakulteta za strojništvo

Razvoj sol-gel površinsko modificiranih membran za odstranjevanje ionov težkih kovin iz vode

PEDAGOŠKI MENTORJI
doc. dr. Julija Volmajer Valh (FS UM), dr. Simona Vajnhandl (FS UM)
DELOVNI MENTORJI
dr. Maja Bauman (IOS d.o.o.)
ŠTUDENTITara Bračko (FS UM), Kristina Preskar (FKKT UM), Gabrijela Petek (FS UM), Sara Krajnc (FS UM)
TRAJANJE1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
13.749 EUR

Odpadne vode so zaradi vse intenzivnejše industrijske dejavnosti ter drugih antropogenih virov, vse bolj obremenjene z različnimi okolju nevarnimi ioni težkih kovin (Hg, Pb, Cd, Cr, As itd). Težke kovine so uvrščene v sam vrh najbolj problematičnih onesnažil zaradi svoje strupenosti (rakotvorni in teratogeni učinki, vpliv na encimatsko delovanje in presnovo), sposobnosti kopičenja v višjih členih prehranjevalnih verig (kroženja v ekosistemih) in dolgoživosti v okolju.

Takšne vode je pred izpustom v kanalizacijo in okolje potrebno primerno očistiti. Alternativo obstoječim konvencionalnim načinom odstranjevanja (obarjanju, ionski izmenjavi, koagulacij, flokulaciji) ionov težkih kovin predstavljajo membranske filtracije, posebno nano- (NF) in ultra-filtracija (UF), pri katerih lahko z ustrezno modifikacijo površine membran dosežemo ali izboljšamo selektivnost adsorpcije ionov težkih kovin iz voda. V predlaganem projektu smo aktivno površino NF in UF membran površinsko modificirali s tankim nanosom funkcionalnih alkoksisilanov z merkapto in amino funkcionalnimi skupinami, ki imajo močno afiniteto do adsorpcije ionov težkih kovin iz voda. Učinek tako pripravljenih membran smo testirali na modelnih (mono in multi komponentnih) raztopinah in/ali realnih odpadnih vodah.

FS Razvoj sol-gel.png


2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.