Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksjaBIM0524-8718

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

jaBIM - Raziskava, razvoj in implementacija BIMa za digitalno gradnjo javnih objektov

PEDAGOŠKI MENTORJI
doc. dr. Andrej Tibaut (FGPA UM), doc. dr. Kaja Pogačar (FGPA UM), doc. dr. Milan Kuhta (FGPA UM) 
DELOVNI MENTORJI
Mojca Roženičnik Korošec (Lineal d.o.o.), Robert Recek (Občina Lendava)
ŠTUDENTI Matic Škorjanec (FGPA UM), Katja Kotnik (FGPA UM), Saša Jagrič (FGPA UM), Denis Jakoša (FERI UM), Denis Magyar (PF UM), Blaž Felkar (FGPA UM), Peter Plut (FERI UM), Andrej Jaušovec (FGPA UM), Tomaž Kramberger (FERI UM), Matevž Zih (FGPA UM)
TRAJANJE 1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
28.560 EUR


Raziskovalno področje projekta

Vsebina projekta jaBIM (jabim.si) se nanaša na področje informacijskih modelov gradbenih objektov (BIM - Building Information Modeling), ki na področju gradbeništva prinaša nekaj povsem novega, če ne celo revolucionarnega, saj se z njegovo aplikacijo spreminjajo temeljni postulati panoge. V tehnično-razvojnem smislu je BIM-pristop nadaljevanje CAD-pristopa, ki je v gradbeni industriji prisoten že nekaj desetletij. CAD-pristop je postal industrijski standard, BIM-pristop pa si še bolj smelo utira pot v raziskavah, razvoju in aplikaciji v gradbeni industriji. Potrditev tega so tudi prvi predlogi za posodobitev gradbenega prava, ki jih za aplikacijo BIM-a v gradbene projekte pripravljajo strokovna združenja in pravodajalci. BIM-pristop vključuje številne tehnologije, ki omogočajo celostno infomacijsko modeliranje gradbenega objekta z namenom boljšega sodelovanja investitorja gradbenega projekta, arhitektov, projektantov in konstrukterjev pred gradnjo, izvajalcev gradnje in njihovih podizvajalcev med gradnjo, ter upravitelja objekta po zaključeni gradnji.


Namen in cilji projekta

Namen projekta jaBIM je bil izvesti eksperimentalni razvoj BIM-modela v okviru realnega gradbenega projekta – Razgledni stolp Lendava. Gradbeni projekt se je izvajal na področju partnerske organizacije z družbenega področja, Občine Lendava, in ob pomoči partnerskega podjetja Lineal d.o.o. Aktivnosti projekta jaBIM so potekale sočasno z dejansko gradnjo objekta. Razgledni stolp Lendava je javni objekt, zato je bil celoten gradbeni projekt odličen poligon za naš eksperimentalni razvoj katerega, v prijavi zastavljeni, cilji so bili:

 1. Raziskava standardov iz področja BuildingSmart: Podatkovni slovar za BIM ISO 12006-3:2007  buildingSMART data dictionary, konceptualni model ISO 16739:2013, gradbeni procesi - Information Delivery Manual, slovar - International Framework for Dictionaries, podatki - IFC).

 2. Razvoj upravljanega okolja 3D (arhitektura, inštalacije, inženirske analize), s katerim bo možno dostopati do vseh podatkov o gradbenem objektu.

 3. Izdelava modela 4D (povezava modela 3D in terminskega načrta) za spremljanje in optimizacijo časovnega poteka gradnje.

 4. Izdelava modela 5D (povezava stroškov in modela 4D) za spremljanje in optimizacijo stroškov gradnje.

 5. Izdelava skupnega semantičnega portala za vse podatke o gradbenem objektu.

 6. Izdelava modela procesa za avtomatizirano procesno vodenje projekta.

 7. Izdelava mobilne aplikacije za spremljanje gradnje na osnovi lokacijskih tehnologij in razpoznavanja slik gradbišča.

Rezultati projekta

Skladno s cilji projekta smo izvedli aktivnosti, ki so dale naslednje rezultate:

 1. Izdelan je bil logotip projekta.

 2. Pridobili smo kompletno projektno dokumentacijo (tehnična poročila, PZI, CAD-načrti, nekateri 3D-modeli) za izdelavo BIM-modela od številnih deležnikov projekta (investitor Občina Lendava, projektantski nadzor Lineal d.o.o., arhitekta Oskar Virag in Iztok Rajšter, projektant Samo Mikluš, konstrukterji MDI inženiring d.o.o., projektant Boštjan Štravs, izvajalec SGP Pomgrad, podizvajalec Nafta Strojna, podizvajalec ALU Alprem d.o.o., podizvajalec Kone d.o.o., podizvajalec ELMOND d.o.o., podizvajalec Matjaž d.o.o).

 3. Izdelan je bil detajlni terminski plan za potrebe povezovanja aktivnosti z elementi konstrukcije iz 3D-modela.

 4. Izdelan je bil natančen BIM model, ki ga sestavljajo podmodeli v zapisu IFC 2x3.

 5. BIM model je bil uporabljen za izdelavo 4D-modela in delnega 5D-modela.

 6. Zbrani so bili digitalni podatki (oblak 3D-točk, barvni orto-foto posnetki, modeli okoliških objektov, cest), ki so bili uporabljeni za izdelavo digitalnega modela širšega območja. Izdelana je bila animacija z vključenim modelom Razglednega stolpa Lendava.

 7. Vzpostavljen je bil strežnik jaBIM s tremi virtualnimi strežniki (virtualno okolje za aplikacijski strežnik, virtualno okolje za podatkovno bazo, virtualno okolje za spletni strežnik).

 8. Vzpostavljena je bila spletna stran z domeno jabim.si v slovenščini in madžarščini.

 9. Vzpostavljen je bil lokalni BIM-strežnik, ki bo po zaključku projekta nadgrajen v skupni repozitorij za BIM-model.

 10. Izdelana je bila specifikacija in razvit prototip programskega sistema za sprotno obdelavo slik, ki so se s pomočjo kamer zajemale na gradbišču.

 11. Izdelana je bila specifikacija in razvit je bil prototip programa za prikaz slik iz gradbišča.

 12. Izdelana je bila specifikacija in razvit je bil prototip programa za avtomatizacijo terminskega plana gradnje.

 13. Izdelana je bila specifikacija za nadgradnjo modela znanja za gradbeništvo (ontologija COnto), ki je bila vzpostavljena v okviru lanskoletnega projekta DEGRIP.

Izdelana je bila študija pravnih vidikov BIM-a, ki je bila validirana na primeru gradnje Razglednega stolpa Lendava.

Načrtovana aktivnost 7 (Izdelava mobilne aplikacije za spremljanje gradnje) je bila izvedena v obliki aktivnosti 10 (Specifikacija in razvit prototip programskega sistema za sprotno obdelavo slik) in 11 (Specifikacija in razvit prototip programa za prikaz slik iz gradbišča).


Spletna stran projekta jaBIM

Novica na strani Občine Lendava

Intervju na radiu Murski val (od 8:00 naprej)

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.