Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksOsnutek-slovenskih-prevodov-terapevtskih-in-rehabilitacijskih-aparatov-za-fizioterapijo---PRETEREA

Filozofska fakulteta

Osnutek slovenskih prevodov terapevtskih in rehabilitacijskih aparatov za fizioterapijo - PRETEREA

PEDAGOŠKI MENTORJI
doc. dr. Vlasta Kučiš (FF UM), ddr. Natalia Kaloh Vid (FF UM)
DELOVNI MENTORJI
Edita Škara (EUROKRON d.o.o.)
ŠTUDENTIŠpela Vozel (FF UM), Erika Pungerčar (FZV UM), Nina Šimanovič (FF UM), Eva Rosič (FF UM), Domen Tajki (MF UM), Marko Novak (FF UM), Julija Neudauer (FF UM), Kaja Kren (FF UM), Katarina Pongračić (FF UM), Sementa Sara Luk (FF UM)
TRAJANJE1. 3. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
22.250 EUR

Podjetje Eurokron d.o.o. se je pred kratkim začelo ukvarjati s fizioterapijo in rehabilitacijo pacientov, zato je pridobilo fizioterapevtske in rehabilitacijske aparate pri uglednem dobavitelju iz tujine (BLT http://www.btlnet.com), ki pa ima navodila za uporabo aparatov v tujem jeziku – večinoma v angleščini, nekaj pa v nemščini. Glede na veljavno zakonodajo EU je treba navodila za ustrezno in pravilno uporabo aparatov prevesti v materni, slovenski jezik, saj je pomemben hiter učinek terapije, ki tkiva stimulira k naravni regeneraciji in v njih umirja vnetne procese. Projektna skupina se je ukvarjala s prevajanjem navodil za uporabo rehabilitacijskih aparatov BLT, ki so namenjeni fizioterapevtskim postopkom in izdelala terminološki angleško-slovenski glosar. Skupina se je lotila tudi prevoda Ročne limfne drenaže dr. Vodderja. Projekt je bil zastavljen interdisciplinarno in vključeni so bili študenti prevodoslovja ter študenti s področja medicine, fizioterapije in zdravstvene nege, ki so s svojim znanjem in kompetencami podprli delo prevajalcev. Ker izrazoslovje s področja fizioterapije v slovenščini še ni dobro razvito, je bilo na projektu najbolj težavno iskanje enakovrednih prevodnih ustreznic, včasih pa je bilo za določene termine potrebno poiskati povsem nov izraz, saj v slovenščini še ni obstajal. Pri tem smo se opirali na sodelovanje med strokovnjaki na področju prevajanja in strokovnjaki iz fizioterapevtske oziroma zdravstvene stroke, zato so končni rezultati bili toliko bolj uspešni. Za prevajalce je velik izziv predstavljala strokovna terminologija, saj pred začetkom projekta tega področja niso dobro poznali, študenta zdravstvenih smeri pa sta dobila vpogled v postopek nastajanja strokovne terminologije, s katero se pri svojem študiju in delu nenehno srečujeta.

Rezultat projekta je preliminarni osnutek predloga prevoda navodil za uporabo rehabilitacijskih in medicinskih aparatov v slovenščino, kakor tudi ostala poslovna dokumentacija (vprašalnik za stranke, dobavno-plačilni pogoji, Long Time Liner, Ročna limfna drenaža dr. Vodderja). Podjetje bo tako imelo idejni osnutek, preliminarno pripravljeno terminološko rešitev in osnovne smernice za delo z aparati podjetja BLT, kar posledično lahko vodi do boljšega trženja rehabilitacijsko-fizioterapevtskih storitev. Podjetje bo preko rezultatov projekta in na osnovi preliminarnih jezikovnih idejnih rešitev lahko izboljšalo svojo dejavnost in konkurenčnost na slovenskem trgu, predvsem kar zadeva ustrezno izrazoslovje, saj so na projektu sodelovali tudi strokovnjaki in študenti medicine ter zdravstvene nege. S projektom smo prispevali k obogatitvi  slovenske strokovne terminologije na področju fizioterapije, s čimer bo komunikacija v slovenščini na tem področju potekala enoznačno, prav tako pa bo bolj enotna.

Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo na telefonski številki (02) 22 93 773 ali preko elektronskega naslova: projekti.ff@um.si.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.