Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksRazvoj-in-validacija-slovenskega-vprašalnika-za-determinacijo-vodstvenih-sposobnosti-in-osebnosti

Filozofska fakulteta

Razvoj in validacija slovenskega vprašalnika za determinacijo vodstvenih sposobnosti in osebnosti

PEDAGOŠKI MENTORJI
doc. dr. Bojan Musil (FF UM), doc. dr. Zlatko Nedelko (EPF UM), prof. dr. Karin Bakračevič Vukman (FF UM)
DELOVNI MENTORJI
Nina Juhart Potočnik (Kadring d.o.o.), Urška Kukovič Rajšp (Kadring d.o.o.)
ŠTUDENTIDavid Šarlah (EPF UM), Nina Fekonja (FF UM), Tjaž Polajžer (FF UM), Andrej Preglej (FF UM), Dominik Korpič (EPF UM), Nina Jurinec (FF UM), Katja Polh Budja (FF UM), Aleksandra Bavdaž (EPF UM), Urška Živkovič (FF UM)
TRAJANJE1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
24.540 EUR


Namen projekta je bil, da študentje FF UM in EPF UM skupaj s podjetjem Kadring pripravijo slovenski vprašalnik za determinacijo vodstvenih sposobnosti in osebnosti. Projekt je nastal iz potrebe po razvoju in validaciji prvega slovenskega orodja za določanje vodstvenih sposobnosti in osebnosti, posledično pa smo z njim želeli doprinesti k boljši kakovosti ocenjevanja in razvoja kadrov. Omenjeno podjetje je do sedaj za determinacijo osebnosti in vodstvenih sposobnosti uporabljalo tuja orodja, ki so bila prevedena iz angleščine v slovenščino.

Vsebina slovenskega vprašalnika temelji na teorijah o vodenju, teorijah osebnosti in analizi socialnih veščin, kar zagotavlja večdimenzionalnost vprašalnika. Ta je bil validiran na vzorcu slovenskih vodij, s čimer je bila zagotovljena zanesljivost instrumenta in rezultatov. Študentje EPF so za izvedbo pilotne študije najprej determinirali merila uspešnosti podjetij in ob pomoči Štajerske gospodarske zbornice poiskali bazen uspešnih podjetij. Dobljeni rezultati so služili kot referenčne vrednosti za primerjavo vodstvenih sposobnosti anketirancev.

Študentje so s pomočjo analize prvenstveno poskusili odgovoriti na vprašanja, katere osebnostne lastnosti prevladujejo v vzorcu in katere sposobnosti so najbolj izražene pri vodjah v podjetjih na Slovenskem. Z razvojem orodja so študentje izboljšali svoje kompetence za razvijanje, analizo in validacijo anketnih vprašalnikov. Končni rezultat projekta je vprašalnik, ki meri osebnostne lastnosti in sposobnosti vodij, njegova dodatna prednost pa je časovna ekonomičnost pri izpolnjevanju.

Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo na telefonski številki (02) 22 93 773 ali preko elektronskega naslova: projekti.ff@um.si.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.