Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksVirtualna-učilnica-in-interaktivno-izobraževanje

Pedagoška fakulteta

Virtualna učilnica in interaktivno izobraževanje

PEDAGOŠKI MENTORJI
doc. dr. Nikolaja Golob (PEF UM), prof. dr. Marko Marhl (PEF UM), dr. Tomaž Bratina (PEF UM) 
DELOVNI MENTORJI
mag. Radivoj Jelen (COMTRON d.o.o.), mag. Andrej Flogie (Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor)
ŠTUDENTI Barbara Pušnik (FNM UM), Kristjan Kmetič (PEF UM), Lea Ježovnik (PEF UM), Kristina Breznik (PEF UM), Špela Sovič (FNM UM), Marko Kralj (FNM UM), Julija Murko (PEF UM), Natalija Špur (FNM UM), Marko Božič (FNM UM)
TRAJANJE 1. 3. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
22.000 EUR


Namen projekta Virtualna učilnica in interaktivno izobraževanje, ki ga je vodila doc. dr. Nika Golob, je bil seznaniti študente s sodobnimi možnostmi IKT pri izobraževanju ter priprava gradiv, ki spodbujajo pristope inovativne pedagogike tako v šolstvu kot v gospodarstvu. Tovrstnih gradiv je v slovenskem prostoru premalo, da bi uspešno uveljavili sodobne strategije pouka in izobraževanja.

Gospodarska družba COMTRON je v izzivu uporabe virtualne učilnice preko programskega orodja Adobe Connect želela predstaviti uporabnikom prijazno in vedno dostopno navodilo o uporabi, ki bi nadomestilo njihovo klasično predstavitev v učilnici. Študentje so se seznanili s programom in njegovo uporabo ter pripravili videovodiče, ki prikazujejo uporabo in funkcionalne možnosti programa Adobe Connect. Tako so navodila v slovenščini vedno pri roki na prosto dostopnem spletnem mestu.

Z uporabo programskega orodja Editor, ki ga razvijajo v sklopu projektov preko Zavoda AMS, so študentje pripravili sodobna e gradiva za pouk naravoslovja in kemije po smernicah inovativne pedagogike. Ob izdelavi e gradiv so smiselno pripomogli k izboljšavam in opozorili na didaktične in vsebinske potrebe pri razvoju programskega orodja Editor. Ob promociji in preizkušanju e gradiv na šolah so predstavili tudi program Lan School, ki je namenjen nadzoru nad računalniki v učilnici in ga trži COMTRON. Izvedena je bila anketa med šolami glede uporabe programa Adobe Connect in Lan School, ki kaže na potrebe za uporabo tovrstnih programov, ki se bodo po pričakovanjih stopnjevale z množičnostjo uporabo e gradiv v šolah. Pripravljena gradiva študentov so prosto dostopna, prav tako spletni vprašalniki za interaktivno evalvacijo znanja ali motivacijo vsebin e gradiv, ki so pripravljeni v Kahoot.it.


Izdelani videovodiči (kanal na YouTube)

Analiza anket glede uporabe Adobe Connect in anketni vprašalnik

Analiza anket glede uporabe LanSchool programa in anketni vprašalnik

 

Izdelana e gradiva:

Marko Kralj Kemija v prehrani

Lea Ježovnik Snovi

Špela Sovič in Natalija Špur Gostota snovi

Špela Sovič in Natalija Špur Voda za srednje šole

Marko Božič Kemijske vezi za osnovne šole

Marko Božič Kemijske vezi za srednje šole (Naravne povezave med atomi)

Marko Božič – Matematika kemijskih spojin

Marko Božič – Ionske vezi za osnovne šole

Julija Murko – Skrbim za okolje (Trajnostni razvoj in biodiverziteta)

Kristina Breznik Čarobnost narave

Barbara Pušnik Laboratorijske tehnike

Kristjan Kmetič – Voda in njene lastnosti (za 2. triletje osnovne šole)

 

Povezava do objavljenih e gradiv (išče se po naslovu gradiva)


2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.